Next job

Deputy Program Data Manager / Deputy Program Data Manager in SOLIDARITES INTERNATIONAL

Posted more than 30 days ago

24 views

SOLIDARITES INTERNATIONAL

SOLIDARITES INTERNATIONAL

0
0 reviews
Without experience
Kyiv
Full-time work
МіжнароднаСолідарність(SI) в Україні відкриває зовнішній рекрутмент процес.ПРЕЗЕНТАЦІЯОРГАНІЗАЦІЇМіжнароднаСолідарність(SI) — міжнародна гуманітарна неурядова організація, яка понад 40 років надає допомогу населенню, яке постраждалому від збройних конфліктів і стихійних лих, забезпечуючи життєво важливі потреби в їжі, воді та житлі. Зокрема, SI бере участь у боротьбі з хворобами, пов’язаними з небезпечною водою, яка є одною з причин смерті у світію. SI надає експертизу у сфері доступу до питної
МіжнароднаСолідарність(SI) в Україні відкриває зовнішній рекрутмент процес.ПРЕЗЕНТАЦІЯОРГАНІЗАЦІЇМіжнароднаСолідарність(SI) — міжнародна гуманітарна неурядова організація, яка понад 40 років надає допомогу населенню, яке постраждалому від збройних конфліктів і стихійних лих, забезпечуючи життєво важливі потреби в їжі, воді та житлі. Зокрема, SI бере участь у боротьбі з хворобами, пов’язаними з небезпечною водою, яка є одною з причин смерті у світію. SI надає експертизу у сфері доступу до питної води, покращенні умов санітарії та гігієні, а також у сфері продовольчої безпеки та засобів до існування. Присутні приблизно в двадцяти країнах команди SI — загалом 2000 осіб, які складаються з експатріантів, національного персоналу, постійного персоналу в штаб-квартирі та волонтерів — працюють з професіоналізмом і відданістю, поважаючи культуру.МіжнароднаСолідарність (SI) має намір запобігати та боротися з усіма видами зловживань – усіма актами експлуатації, зловживань та або сексуальних домагань (ЗСЕН) проти членів спільнот-бенефіціарів, шахрайства, корупції, порушення прав осіб та/або власності, фінансування діяльності, яка завдає шкоди правам людини, – яка може бути здійснена в рамках її втручання. SI реалізує політику нульової терпимості щодо дій ЗСЕН.Міжнародна Солідарність є справедливим роботодавцем, який зобов’язується виявляти всі форми дискримінації. SI ніколи не вимагатиме винагороду за участь у процесі найму. Заступник менеджера з управління даними відповідає за дотримання процедур, пов’язаних із належним управління даними.Він/вона відповідає за створення спеціальних інструментів для збору, обробки, аналізу, візуалізації та архівування даних. Забезпечує технічну підтримку інструментів керування даними та їх належне використання командами Програм, забезпечує якість даних, зібраних на місцях та створює візуальні матеріали після обробки даних.До обов’язків входить: Управління даними та програмними засобамиЗастосовування процедур, пов’язаних з належним керуванням і безпекою програмних даних.Проектування та розробка інструментів і баз даних (наприклад, кодування та тестування анкет) на основі програми та заходів SERA, реалізованих на місцяхПолегшення доступу до програмних даних у віддаленому управлінні проектом і/або командоюОчищення та обробка даних, зібраних у базах данихАрхівування та резервне копіювання програмної інформації (паперової та електронної).Візуалізація та відображення данихСтворення візуальних матеріалів (інформаційних панелей або карт) з первинних і вторинних данихПідтримка аналізу та прийняття рішень програмними та оперативними групами шляхом відповідного відображення гуманітарної ситуації.Технічна підтримкаВизначення потреб в технічній підготовці (введення даних, збір мобільних даних, використання GPS, візуалізація даних, картографування)Надання технічної та методологічної підтримки програмним командам у створенні та використанні інструментів для збору, моніторингу, експорту, управління та зберігання даних.Управління персоналомУчасть у підборі персоналу, інструктажі (введення в посаду, оцінка ефективності) та навчанні людей в командіЗабезпечення дотримання правил безпеки, матеріально-технічних та адміністративних процедур пеstaff under his/her direction. Reporting and communication Develop and/or analyze and create products based on software data in collaboration with SERA teams Track and report any issues or information affecting the operations or security of the teams Project management and coordination with other by teams Development of a chronology of activities and visits to places related to various projects Acceptance of participation in work meetings (preferably in the MEAL sector) Experience with qualitative and quantitative research Experience in implementing complaints and feedback mechanisms, and capacity building Upper-intermediate English is a must Fluency in Microsoft office suite, MS Excel (knowledge of macros), good or excellent knowledge of coding KOBO forms on xls., (an advantage if: information panels (PowerBi), statistical software (R, STATA, SPSS) Ability to analyze, summarize and highlight the main. WORKING CONDITIONS: This position is based in Kyiv, but business trips are possible at base stations: Lviv, Dnipro, Odesa, Kharkiv, Mykolaiv, Uman, Kherson. Contract: fixed-term employment contract (according to Ukrainian legislation) until September 30, 2024, with the possibility of extension from October 2024. Type of employment: full-time employment. Payment: paid in hryvnias , according to the monthly exchange rate of the bank of the European Commission)Additionally: vacation 31 calendar days, paid family leave, life insurance Please send your resume in English. Deadline for applications: May 14, 2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SOLIDARITES INTERNATIONAL launches the external recruitment. PRESENTATION OF THE ORGANIZATIONS SOLIDARITES INTERNATIONAL (SI) is an international humanitarian NGO which, for more than 40 years, has been providing assistance to populations affected by armed conflicts and natural disasters by meeting their vital needs for food, water and shelter. Particularly involved in the fight against diseases linked to unsafe water, the first cause of death in the world, SI's interventions provide expertise in the field of access to drinking water, sanitation and hygiene promotion, but also in the essential area of ​​food security and livelihoods . Present in around twenty countries, SI's teams - 2000 people in total made up of expatriates, national staff, permanent staff at headquarters, and a few volunteers - work with professionalism and commitment while respecting cultures. Solidarites International (SI) is determined to prevent and fight all types of abuse – all acts of exploitation, abuse and/or sexual harassment (SEAH) against members of beneficiary communities or collaborators, fraud, corruption, violation of persons and/or property, funding of activities harmful to human rights – that could be perpetrated in the frame of its interventions. SI implements a zero-tolerance policy regarding acts of SEAH. Solidarites International is an equitable employer committed to find all forms of discrimination. SI will never ask for any remuneration to take part in a recruitment process.Deputy Program Data Manager is responsible for ensuring compliance with procedures linked to proper data management by the program teams.He/she is responsible for the creation of tools specific to each program for the collection, processing, analysis, visualization and archiving of data. Provides technical support on data management tools and ensures their proper use by program teams, ensures the quality of data collected in the field, produces visuals following data processing, in support of program teams.Key responsibilities:Management of data and program toolsApply the procedures associated with the proper management and security of program data, in compliance with the cycle of the responsible data.Designing and developing tools and databases (e.g. encoding and testing of questionnaires), based on the program& SERA activities implemented in the fieldFacilitate access to program data in remote project and/or team managementClean and process the data collected in the databases by being responsible for the preliminary analysesBe responsible for the archiving and backup of program information (paper and computer)Data visualization and mappingProduce visuals (dashboards or maps), from primary and secondary data, in response to requests made by the teams.Support analysis and decision-making by program and operational teams through relevant mapping of the humanitarian situation.Technical supportIdentify technical training needs (data entry, mobile data collection, GPS use, data visualization, mapping)Provide technical and methodological support to program teams in the creation and use of tools for data collection, monitoring, export, management and storage.Human resources managementParticipate in the recruitment, coaching (induction, performance evaluation) and training of people under his responsibility.Ensure that the safety rules and logistical and administrative procedures are respected by the personnel under his/her supervision.Reporting & CommunicationDevelop and/or contribute to the analysis and creation of products based on program data, in collaboration with the SERA teamsImmediately report to the Programme Data Manager any problem or information having an impact on the activities or the safety of the teams.Project management & coordination with other teamsDevelop chronograms of activities and field visits related to the different projects.Participate actively in grassroots working meetings.WHAT WE ARE LOOKING FOR:Higher degree (preferred in statistics, social science, development studies, or any other relevant analytical field)Experience: 2 years in humanitarian NGO (in the MEAL sector would be preferable)Experience working with qualitative and quantitative surveysLanguages: English knowledge - upper-intermediate level mandatoryIT: Excellent knowledge of Excel (advantage if they also know how to use macros), good to excellent knowledge of coding KOBO forms on xls., (Advantage if: Dashboards (PowerBi), Statistical Software (R, STATA, SPSS)Ability to analyze, summarize.WORKING CONDITIONS:This position is based inKyivwith field visits - Lviv, Dnipro, Odesa, Kharkiv, Mykolaiv, Uman, KhersonContract:fixed-term contract (according to Ukrainian legislation) up to 30th of September 2024. Contract prolongation possibility from October 2024.Type of employment: full-timeSalary: 1790 EURO gross (paid in UAH according to the monthly rate of the bank of the European Commission).Additionally: paid vacation 31 calendar days, paid family leave, life insurancePlease, submit your CV in English. Application closing date: May 15th, 2024.
Without experience
Kyiv
Full-time work
Want to get related jobs?
New job openings in your Telegram
Subscribe
We use cookies
accept